Demirağ Organize Sanayi Bölgesindeki Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

 1. DEMİRAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Sivas Demir Çelik Fabrikası Körtuzla mevkiinde, 814 hektarlık bir alan üzerine 27.05.1997 tarih ve 7180 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulmuştur. Kuruluş Protokolü, 22.12.2000 tarih ve 653 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanarak 39 sicil numaralı Tüzel Kişilik kazanmıştır. 2015 yılında onaylattırılan imar planımıza göre 234 adet sanayi parseli oluşturulmuştur.

  Bölgemize ait arazilerin % 36’sı şahıslara, kalan % 64’ü ise T. Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne aitti. T. Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait araziler 2015 yılında OSB Tüzel Kişiliğince devralınmıştır.  

  Kalan %36’lık kısmının kamulaştırılması ve altyapı inşaatlarının yapılabilmesi için Bölgemiz Bakanlığımızca 2016 yılında yatırım programına alınmıştır.

  Şahıs arazilerinin ivedilikle kamulaştırılabilmesi için Bakanlığımızdan 24.02.2017 tarih ve 07 sayılı yazımız ile acele kamulaştırma talep edilmiştir. 12.05.2017 tarih ve 30064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan acele kamulaştırma kararından itibaren Bölgedeki şahıs arazilerinin kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır.

  Şu anda Bölgemizin altyapı projeleri de yaptırılmaktadır. Bu yıl içinde kamulaştırmanın tamamlanması ve altyapı inşaatının yapımı ile ilgili ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

  Çünkü bu bölgeden özellikle yük vagonu üretimi yapmak üzere arsa tahsis talebinde bulunan ulusal düzeyde firmalarımız bulunmaktadır. Lojistik köyün de aynı bölgede yapılacak olması, içinde demiryolu ağı bulunması Demirağ OSB’yi Türkiye’de avantajlı bir konuma taşıyacaktır. İlimizin gelişmesine katkı sağlayacak bu çalışmalarımız Yönetim Kurulumuzca titizlikle yürütülmekte olup Sayın Bakanımız İsmet YILMAZ ve Sayın Başbakanımız tarafından da takip edilmektedir.

        Davut GÜL

        Sivas Valisi

Bu yazı için yorumlar kapalı.