Valimiz Gül’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının temelini teşkil eden Gazetecilik, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içinde barındıran müstesna bir meslektir. Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurması için etkili bir araç olan basın insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına da katkıda bulunmaktadır.
 
Toplumların aydınlanmasında reaksiyon göstermesinde önemli bir rolü de üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına da ulaşmıştır. 
 
Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşmış olduğumuz bilgi çağında bilgi kirliliğinin de yaşanıyor olması ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle basın mensuplarının meslek etiğini her şeyin üzerinde tutarak kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışı içinde olmaları gerekmektedir. 
 
Şehirlerin dışarıya açılan penceresi özelliği olan, Sivas’ımızda geleceğe atılacak tüm güzel adımlarda, basınımızın da emeği bulunmaktadır. Bu sebepten basın bir ilin hafızası niteliğindedir. 
 
Basın, faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dilidir. Halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi, turistik değerlerinin tanıtımına destek olmak, bölgeye saygın bir konum kazandırmak, halkımızın yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli bir konuyu da basınımızın görevleri arasında sayabiliriz. 
 
Yazılı ve görsel faaliyetlerin yanısıra sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde her alanda güçlenmesinde çok değerli katkıları bulunmaktadır.  Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koymuş ve cesaretle olayların aydınlanmasına yardımcı olmuştur. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir gayretle çalışan ve görevlerini fedakarca yerine getiren,  Valilik olarak yürüttüğümüz her çalışmada bizden  desteklerini esirgemeyen  basın mensuplarımızın Sivas’ımıza hizmetlerinde dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, İlimiz gazetecilerinden Adem Yavuz, İsmail Güneş ve Nazım Düz başta olmak üzere görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarını rahmetle anıyor, en içten sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.
 
Davut GÜL
Sivas Valisi