Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

İlgi: TOBB 08.11.2017 Tarih ve 17209 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı ve detayları ilişikte yer alan yazıda ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ( EFTA ) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın revizyonu kapsamında anlaşmaya eklenmesi öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri ile ilgili özel sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla söz konusu müzakere kapsamında görüş, öneri ve değerlendirilmelerinizi 16 Kasım 2017 Perşembe akşamı mesai bitimine kadar (info@sivastso.org) adresine gönderilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunulur