.

.

SİVAS’TA YAPILACAK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilirler.

1) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede gümrük vergisinden muaftır.

2) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

3) Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması ve 4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda % 80 oranında indirimli olarak uygulanır. Bu tarihten sonra başlanılmış olan yatırımlarda 4. bölgede ve yatırımın OSB’de olması durumunda % 70 oranında indirimli olarak uygulanır.

4) Sigorta primi işveren hissesi desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması ve 4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda 7 yıl süreyle, bu tarihten sonra başlanılmış olan yatırımlarda 4. bölgede ve yatırımın OSB’de olması durumunda 6 yıl Bakanlık bütçesinden karşılanır.

5) Yatırım yeri tahsisi: 29.03.2011 tarih ve 6215 sayılı kanun değişikliği ile 4562 sayılı OSB Kanununa geçici 9. madde eklenerek “OSB’lerde bulunan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsisine dair Yönetmelik” 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğe göre 12.04.2011 tarihinden itibaren ilimizde %70 bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır. Şuan da 15,00-TL/M2 geçici arsa bedeli alınmaktadır.

6) Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

NOT: BÖLGEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILAR YUKARIDA ÖZETLENEN 19.06.2012 TARİH VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARLARINDAN YARARLANIRLAR. BÖLGEMİZİN ALTYAPISI (YOL, SU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ) TAMAMLANMIŞTIR. ADSL VE HABERLEŞME SORUNU BULUNMAMAKTADIR. BÖLGEMİZDEN KULLANILABİLİR FİBER KABLO GEÇMEKTEDİR. BÖLGEMİZE AİT TELEFON SANTRAL BİNASI İLE ELKETRİK TRAFO MERKEZİ YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGEMİZDE BULUNMAKTADIR. İTFAİYE ŞUBEMİZ FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞ OLUP CAMİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. ÖNÜMÜZDEKİ YIL YENİ HİZMET BİNAMIZIN YAPIMINA BAŞLANACAKTIR.

 

 BEKİR SITKI EMİNOĞLU

OSB MÜDÜRÜ